Về

ReVanced Extended là một dự án con của ReVanced.

Cụ thể, inotia00 đã tạo tất cả các repositories của mình dưới dạng fork repositories.

Giống như ReVanced, tất cả mã nguồn của ReVanced Extended đều là mã nguồn mở và đáp ứng giấy phép GPL v3.0.

ReVanced Extended có tất cả các tính năng mà inotia00 muốn triển khai trong ReVanced.

Do đó, hầu hết các tính năng trong Vanced/Vanced Extended đã được tích hợp vào ReVanced Extended.

​ReVanced Extended là một dự án phát triển riêng bởi cá nhân inotia00, không phải bởi một nhóm phát triển.

Do đó, nó có thể bị ngưng bất cứ lúc nào vì lý do cá nhân của người phát triển.

Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm:)